Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SDH KOZOV

110 LET SDH A SJEZD RODÁKŮ

 

 

K TÉTO SLAVNOSTI BYLA VYDANÁ PUBLIKACE O KOZOVĚ A SDH KOZOV
PUBLIKACE JE STÁLE V PRODEJI  u starosty SDH (cena 100Kč)
 
ÚVODNÍ A POSLEDNÍ STRANA PUBLIKACE 

 

 

OSLAVY 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH KOZOV A SJEZD RODÁKŮ 26.7.2014 v Kozově na hřišti

K tomuto dnu se kozovští hasiči rozhodli uspořádat 110. výročí založení hasičského sboru v Kozově. Tento termín se z organizačních a povětrnostních zdál jako nejvhodnější. Předpoklady se naplnily. Byl jasný teplý den ač pršelo na některých místech v okolí, hřišti v Kozově se dešťové přeháňky až do neděle vyhýbaly.

Oslavy začínají vždy přípravami v předešlých dnech a měsících. Ve finální podobě bylo hřiště nově oploceno, uklizeno, zrekonstruováno osvětlení, nově zastřešeny prodejní plochy, posečená tráva na hřišti i v dědině. Dá se říci, že vše „prokouklo“. Dále byla vydána publikace o Kozově, která byla v prodeji při oslavách.

Děkujeme také tímto všem sponzorům, obecnímu úřadu na Bouzově, Olomouckému kraji, Úsovsko a.s., Bouzovské lesy s.r.o., FURKA elektro s.r.o., kteří se nemalou finanční podporou podíleli na zajištění oslav. Pravděpodobně kdyby jich nebylo, prostředí oslav a program oslav, by byl o dost „chudší“. Dík patří všem těm, kteří se podíleli na sepsání publikace a poskytnutí starých dobových fotografií Kozova. V neposlední řadě děkujeme všem ostatním organizacím a jednotlivcům místním i přespolním, kteří se podíleli na organizaci v den akce.

Oslavy začaly mší svatou v kapličce sv. Barbory, kterou vykonal otec Metoděj z farnosti Bouzov. Po mši se podávalo malé občerstvení a potom se vydal slavnostní průvod z dědiny na hřiště za doprovodu dechové hudby. V průvodu šli členové místního hasičského sboru, zástupci okolních sborů a další hosté čí ostatní účastníci. V 14.00 hodin průvod dorazil na hřiště k nástupu. Zazněl slavnostní projev předsedy místních hasičů Lubomíra Drozda a dalších hostů. Dále byla udělena čestná uznání a vyznamenání místním členům SDH za jejich dlouhodobou obětavou práci v místním sboru.

 

Následně byla provedena ukázka zásahu hasičské jednotky při požáru osobního automobilu. V průběhu oslav se zájemci podívali na historickou techniku například hasičskou stříkačku z Rádnice taženou koňmi. Z pronajatého pojízdného pódia z Hvozdečka, program oslav doprovázela dechová hudba LOŠTICKÁ VESELKA. Od 20.00 hodin začal hasičský karneval se skupinou IMPULS Rock a oslavy pokračovaly za malinko pozměněné účasti. V 23.00 hodin vypukl slavnostní ohňostroj.

Součástí oslav 110 let založení byl i sraz rodáků. Od 14.00 se rodáci zapisovali do pamětní knihy oslav, při podpisu obdrželi přivítací přípitek, koláč a zákusek. Této obětavé činnosti se věnoval zejména Ing. Karel Zatloukal a zaslouží za ni uznání, jak se jí poctivě zhostil. Dále si účastníci mohli zakoupit publikaci „Kozov1348-2014“, která je ještě stále v prodeji. Mimo rodáků se mohli do knihy zapisovat jak mimořádní hosté, tak i běžní návštěvníci. Někteří rodáci omluvili neúčast jiní nikoliv a někteří přijeli, aniž bychom o nich něco věděli. Návštěvníci mohli shlédnout výstavku dostupných dobových fotografií Kozova a jeho okolí, a fotografií sboru od jeho založení v roce 1904.

Účast rodáků v Kozově byla následovná: v den oslav bylo přítomno 40 místních a 51 přespolních rodáků souhrnem 91.  Přijeli i ze vzdálenějších končin například z Brna, od Pelhřimova Hanušovic či od Zlína. Nejstarší rodačka měla ročník narození 1933 a rodák ročník 1927. Nejmladšímu rodákovi bylo sotva pár týdnů.

Závěrem můžeme říci, že oslavy proběhly úspěšně a měly velký ohlas mezi přítomnými. Zejména někteří rodáci se rádi vrátili do Kozova, podívat se a shlédnout celou vesnici s domy, kde se narodili. Na fotografie z oslav se můžete podívat na webových stránkách http://kozov.websnadno.cz/

Ing. Petr Bešta

 
 
 
PLAKÁT
 
 
 
 
 
 
 
TOPlist