Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

SDH KOZOV

SDH KOZOV

SDH KOZOV...
 

HASIČSKÝ SBOR KOZOV

 

                O založení hasičského sboru v Kozově toho moc nevíme. Založen byl v roce 1904. První, co provedli, bylo postavení dřevěné hasičské zbrojnice a zakoupení ruční stříkačky.

                V roce 1905 si pravděpodobně pořídili bílé pracovní obleky, ve kterých se hned nechali vyfotografovat.

                V roce 1905 čítal hasičský sbor asi 24 členů, což lze vyčíst na společné fotografii. Z výčtu na fotografii se dovídáme o jménech jednotlivých členů. Byli to: Frant. Pospíšil, Frant. Procházka, Josef Kolář, Josef Pospíšil, řídící učitel Jan Slavíček (nastoupil na kozovskou školu v roce 1904), Frant. Goš, Frant. Dračka, Hynek Navara, Josef Kubíček, Josef Kubíček ml., Hynek Šmíd, Adolf Šolc, Hynek Pospíšil, Josef Vágner, Frant. Vykydal a Vrtal. O zbylých osmi nemáme informace.

                Z dalšího období nemáme o kozovském hasičském sboru informace a pokud tak jen nahodilé, poněvadž není kronika. V roce 1914 byla v Kozově hasičská oslava k 10. výročí založení sboru.

                Další informaci máme zase z fotografie, kde již mají hasiči tmavé vycházkové uniformy a tato fotografie pochází z období kolem roku 1920. Na fotografii je 17 členů hasičského sboru.

                Další informace máme jen částečné z Obecní kroniky Kozova.

 

1936      - poněvadž sbor dobrovolných hasičů již po několik roků nevyvíjel žádnou činnost, což zavinila částečně I. světová válka a následný úbytek hasičů, vyzvalo obecní zastupitelstvo občany kozovské ke vstupu do sboru.

                Dne 6. ledna 1936 za účasti 22 členů bylo zvoleno předsednictvo:

                                    starosta                                František Flašar

                                    náčelník                               Jan Vágner

                                    jednatel                               Bohumil Vágner

                                    pokladník                            Inocenc Otava

1937      - dne 6. března v podvečer výročí narození presidenta osvoboditele zapálili hasiči na kopci „Na újezdě“ vatru, u níž promluvil řídící školy H. Kaděra.

                - dne 23. května hasiči sehráli divadlo „Pokání sedláka Macha“.

                - v tomto roce byla postavena nová zděná hasičská zbrojnice na místě dosavadní naprosto nedostačující dřevěné zbrojnice. Při zbrojnici byla zbudována menší schůzová místnost. Zbrojnice byla dokončena v červnu. Projekt nové zbrojnice provedl stavbyvedoucí pan V. Vařeka ze Svojanova. Slavnostní předání zbrojnice proběhlo 17. července po poledni. Potom proběhlo požární cvičení sborů Kozov, Bouzov, Blažov a Svojanov se stříkačkami. Jako hosté byly sbory Bezděkov a Vranová Lhota. Po požárním cvičení se konal průvod od Brodu ke zbrojnici. Zde promluvil vzdělavatel bratr Karel Zatloukal ze Svojanova. V zahradě bratra Kunce potom byl zahradní karneval bouzovské kapely. Za pěkného počasí se slavnost vydařila a čistý zisk byl 1.500,- Kč.

                Celkový náklad na zbrojnici byl 6.620,- Kč a na tento účel bylo v záložně ve Vranové Lhotě vypůjčeno 4.700,- Kč. Tato zbrojnice byla v poslední době nejpěknější v celém zdejším kraji.

 

                Další informace o činnosti hasičského sboru nacházíme až v „Protokolární knize“ v roce 1947.

1947      - v únoru na valné hromadě byla schválena výpůjčka na zakoupení nové motorové stříkačky. Na zácvik obsluhy motorové stříkačky byl vyslán do Vysokého Mýta Josef Kolář. 

                Dne 19. listopadu byla motorová stříkačka pořízena.

                                                                                                        Na úhradu motorové stříkačky byla výpůjčka ve Vranové Lhotě ve výši 40.000,- Kč. Příspěvek od obce byl 6.000,- Kč, od Zemského výboru z Brna obdrželi hasiči 19.000,- Kč, další příspěvek od obce byl 2.936,- Kč. Celkem uhrazena částka 67.936,- Kč.

1948       - v únoru byly přešity staré blůzy hasičů na nový vzor krejčím Heinrichem v Bouzově.

                - v tomto roce proběhla volba funkcionářů:

                                    starosta                                Fr. Valášek

                                    velitel                                    Jan Vykydal

                                    zbrojmistr                           Josef Kolář

                                    pokladník                            Inocenc Otava      

                - ke konci roku 1948 byl splacen dluh ve Vranové Lhotě 30.000,- Kč.

                Bylo objednáno 100m hadic „B“ z Prahy.

1949      - v tomto roce se uskutečnilo 8 cvičení s motorovou stříkačkou a bylo uspořádáno 5 přednášek.

1951      - dne 29. ledna bylo zakoupeno menší nákladní auto pro možnost zapřáhnutí a přepravu motorové stříkačky, od Aloise Reifa z Mohelnice za 35.000,- Kč. Na úhradu se hasiči složili. Šoférem byl ustanoven Josef Kolář a Inocenc Otava, případně Václav Malínek.

                - hasiči zasahovali při požáru lesa za Valáškovým mlýnem.

1952      - bylo provedena oprava automobilu a úprava hasičské zbrojnice, zabílení, nátěry vrat, dveří a oken. Pro poruchovost nákladního automobilu bylo zakoupeno osobní auto zn. Burick za 71.000,- Kč.

1953      - nákladní auto Ford bylo prodáno Jesenickým pilám, ředitelství Jeseník.

                - na osobním automobilu Burick byly provedeny menší úpravy.

                - dne 1. listopadu byli přijati noví členi do sboru: Jan Vytopil a Antonín Studený ml.

                - do kurzu na zbrojmistra byl schválen Fr. Vágner.

                - provedeny volby výboru sboru:

                                                                                    předseda                 Frant. Kubíček

                                                                                    velitel                        Frant. Flášar

                                                                                    zbrojmistr               Josef Kolář

                                                                                    jednatel                   Inocenc Otava

                                                                                    pokladník                Fr. Vágner

                - sbor obdržel nové obleky pro devítku na cvičení.

1954      - hasiči v Kozově se v letošním roce umístili v prvním kole v soutěži uspořádané v Kozově na I. místě a v okresním kole v Konici na čestném V. místě. Jako odměnu obdrželi 9 pracovních obleků pro jednotku.

                - provedeny volby výboru sboru:

                                                                                    předseda                 Inocenc Otava

                                                                                    velitel                        Frant. Flašar

                                                                                    zbrojmistr               Josef Kolář a Václav Malínek

                                                                                    jednatel                   Antonín Studený ml.

1955      - do sboru byl přijat za člena Břetislav Koutný – hajný.

1956      - z funkce velitele odstoupil Frant. Flášar vzhledem k zatížení funkcí předsedy JZD Kozov. Za velitele byl schválen Antonín Studený ml. a za jednatele Ladislav Pecha.

1957      - nově přijatí členi Jaroslav Tylšar – řídící školy a Jan Zatloukal.

                - provedeny volby výboru sboru:

                                                                                    předseda                 Inocenc Otava

                                                                                    velitel                        Antonín Studený

                                                                                    pokladník                Frant. Vágner

                                                                                    jednatel                   Jar. Tylšar

                - za školou byl postaven sušák na hadice.

1959      - v tomto roce byla opravena požární zbrojnice, uspořádán požárnický ples, velikonoční zábava a hodová zábava.

1960      - dne 18. června byla v Kozově uskutečněna okrsková soutěž.

1961      - v Kozově bylo utvořeno družstvo hasičů žáků. Vedením žáků byl pověřen Jan Vykydal. Žákům byly zakoupeny obleky.

                - v průběhu roku byl uskutečněn ples a taneční zábava.

                - okrskovým velitelem v Bouzově byl zvolen Antonín Studený ml.

1962      - ve sboru je 28 mužů a 1 žena. Byly uskutečněny 3 taneční zábavy a ples.

1963      - hasiči se zúčastnili prvomájových oslav v Bouzově v uniformách.

1964      - dne 7. června se zúčastnili muži i žáci okrskové soutěže v Bouzově, kde muži získali III. místo a žáci II. místo.

                - provedeny volby výboru sboru:

                                                                                    předseda                 Inocenc Otava

                                                                                    velitel                        Frant. Kubíček ml.

                                                                                    referent pro mládež                Antonín Studený

                - okrskovým velitelem v Bouzově zvolen Elner z Podolí.              

1965      - k 60. výročí sboru byla uspořádána oslava dne 13. června se sjezdem rodáků. Oslavy probíhaly za řekou u kříže na louce.

                                                                                                        - dne 20. května na okrskové soutěži v Olešnicích se umístili muži na III. místě a žáci na I. místě.

                - provedeny volby výboru sboru:

                                                                                    předseda                 Antonín Studený

                                                                                    velitel                        Frant. Kubíček

1966      - na okrskové soutěži se muži umístili na I. místě a na okresní soutěži v Lašťanech na I. místě.

                - hasiči dostali auto Tatra 805 po generální opravě a zodpovědnost převzal Václav Malínek.

1967      - v Kozově se konala 25. června okrsková soutěž při účasti 5 družstev mužů a 6 družstev žáků. Muži se umístili na I. místě.

                - hasiči zasahovali při požáru stodoly u Vágnerů v Kozově.

                - hasičská zbrojnice byla upravena, aby tam vjelo auto s plachtou.

1968      - hasiči získali nový parket od Pily Bezděkov.

                - na okrskové soutěži v Kovářově získali muži I. místo.

1969      - dne 1. června se konala okrsková soutěž v Kozově, kde muži získali II. místo. Pro devítku byly zakoupeny nové košile.

1970      - do funkce strojníka byl jmenován Arnošt Tejkal.

1971      - byl pořízen a instalován na dětské hřiště starý autobus pro zázemí při pořádání společenských akcí na hřišti. V autobuse byly provedeny úpravy a instalace potřebného zařízení.

1972      - provedeny volby výboru sboru:

                                                                                    předseda                 Frant. Kubíček ml.

                                                                                    velitel                        Jar. Vopravil

                                                                                    strojník                     Jar. Blechta ml.

                - bylo oploceno hřiště, provedena fasáda na zbrojnici, pořízeny přenosné stolky a lavice na hřiště a zabudováno 6 sloupů pro osvětlení hřiště.

1974      - dne 2 .června byla v Kozově uspořádána okrsková soutěž.

1975      - ze sboru odchází řídící školy Jar. Tylšar na jinou funkci do Olomouce.

1976      - byly provedeny doplňovací volby do výboru sboru:

                                                                                    velitel                        Emil Pluháček

                                                                                    pokladník                Miloslav Bešta

1977      - v tomto roce byla hodnocena činnost sboru jako jedna z nejlepších v celé obci Bouzov.

1978      - zvolen nový velitel sboru Antonín Studený.

1979      - dne 26. června byla v Kozově uspořádána okrsková soutěž.

1980      - v tomto roce byla opravena a vyčištěna vodní nádrž a bylo rozšířeno hřiště.

                - z funkce předsedy odstupuje Frant. Kubíček st. a nově je zvolený Frant. Flášar.

                - v tomto roce byl hasičský sbor v Kozově hodnocen jako nejlepší v činnosti mezi 12 sbory radou MNV v Bouzově.

1982      - provedeny volby výboru sboru:

                                                                                    předseda                 Frant. Flašar st.

                                                                                    velitel                        Luboš Drozd

                                                                                    jednatel                   Frant. Kubíček

                                                                                    pokladník                Miloslav Bešta

 

Seznam členů SPO – Kozov v roce 1982

jméno                                 rok nar.                        členství od r.          

 

Kubíček Jiří                          1965                       1981

Kubíček František               1964                       1980

Blechta Luděk                    1962                       1978

Drozd Luboš                       1960                       1977

Studená Ilona                     1958                       1976

Flášar Jar.                          1957                       1975

Studený Miloš                    1956                       1972

Drozd Jan                            1955                       1972

Flášar Frant.                       1955                       1977

Pluháčková Marta              1955                       1976

Pluháček Emil                    1954                       1969

Zatloukal Jan                      1953                       1970

Blechta Jar.                         1949                       1966

Bešta Mil.                           1949                       1976

Koutný Bř.                           1947                       1980

Kolář Josef                          1946                       1977

Plhák Josef                         1942                       1964

Václavek Sv.                       1941                       1967

Vopravil Jar.                       1940                       1965

Kubíček Fr.                         1936                       1958

Schiffner Jiří                       1934                       1971

Pokorný Lad.                      1927                       1955

Malinek Václav                  1926                       1953

Studený Antonín                1926                       1953

Drozd Ladislav                   1925                       1953

Flašar Frant.                       1924                       1944

Malinek Alois                     1920                       1954

Blechta Jar.                         1916                       1944

Kubíček Frant.                    1911                       1928

Vykydal Jan                        1909                       1936

Kolomazník Frant.              1908                       1947

Pecha Libor                        1905                       1929

 

1984      - dne 12. června se konala okrsková soutěž v Kozově.

                - na hřišti byla vybagrována plocha 10x10 m pro budování betonového parketu. Betonáž parketu byla provedena členy SPO Kozov za pomoci členů Mysliveckého sdružení Kozov-les.

1985      - v březnu bylo jednáno o možnosti zastřešení parketu na hřišti a v červnu již bylo pracováno na zastřešení.

1986      - v tomto roce byly provedeny poslední práce na zastřešení parketu. Odborné práce provedl pokrývač Josef Jurníček z Bouzova za pomoci Al. Malínka a Frant. Kubíčka st.

                - v průběhu dalších let bylo na hřišti vybudováno zděné WC, zděné pódium pro hudbu zastřešené, přiveden vodovod do autobusu, skladu a přístřešku, nová el. instalace autobusu a osvětlení hřiště, vybudování sklípku vedle autobusu a další potřebné vybavení.

                - takto je dnes jeden nejlépe vybavený kulturní areál na bouzovsku. Hasiči z Kozova každoročně prováděli kulturní akce nejen pro dospělé, ale i pro mládež a děti. Mimo pořádání tanečních zábav a karnevalů zde byly pořádány okrskové soutěže hasičských sborů, které byly vždy dobře zajištěny, o čemž svědčí i návštěvnost.

2013      - v tomto roce byla proveden generální přestavba dřevěných částí a přístřešků areálu. Pokračovat se bude v roce 2014 včetně nového oplocení.

                - tak jako v jiných letech kozovští hasiči vyvíjeli aktivní činnost. Zúčastnili se okrskové soutěže v Olešnicích a omlazený tým se umístil na pěkném V. místě.

                - dále uspořádali již 13. ročník turnaje v menší kopané KOZENKY CUP, kde se kozovské družstvo stalo již po páté vítězem turnaje.

                - v červenci byl tradičně uspořádán hasičský karneval na hřišti v Kozově a dále byl uspořádán v červenci dětský den pro místní a přespolní děti.

                - v září za aktivní pomoci hasičů z Kozova byla uspořádána ve Svojanově společná akce k rozloučení s létem u „Svánovské lípy“.

                - další společenská organizace, která s hasiči v Kozově spolupracuje, je Myslivecké sdružení Kozov-les, které se zapojilo do budování sportovního areálu v Kozově.

                - mimo to uspořádalo MS Kozov-les v srpnu tradiční myslivecký karneval na hřišti v Kozově a každoročně pořádá veřejnou soutěž ve střelbě malorážkou na střelnici v Bouzově.

                - v srpnu se MS organizačně spoluúčastňuje na společenské akci „Balóny na hradem Bouzov“.

 

TOPlist